Welkom

     

Profiel

     

Rekenkamer

     

Interim

     

Contact

 
 
 
 
 

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Bonhof Management. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonhof Management.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bonhof Management is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacybeleid

Bonhof Management respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Bonhof Management uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Bezoekersregistratie

Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de Bonhof Management website te optimaliseren.