Welkom

     

Profiel

     

Rekenkamer

     

Interim

     

Contact

 
 
 
 
 

Rekenkamer

Vanwege de dualisering in het gemeentebestuur hebben alle gemeenten en provincies sinds enkele jaren de beschikking over een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie. Rekenkamers zijn een belangrijk hulpmiddel voor de gemeenteraad om de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en organisatie te onderzoeken.

 

Meerwaarde

Voor het verrichten van rekenkameronderzoeken biedt Bonhof Management een belangrijke meerwaarde. De onderzoeken vinden plaats vanuit bestuurlijke Ún onderzoekservaring. Ook de managementervaring in gemeentelijke en provinciale organisaties biedt een meerwaarde.

 

 

Rekenkamerrapporten zijn wat ons betreft dus geen theoretische verhandelingen waarin ideaaltypische - maar in de praktijk niet haalbare - oplossingen worden geboden. Onze onderzoeken hebben een duidelijke praktische meerwaarde voor uw organisatie en bevorderen het leereffect van uw organisatie. Maatwerk en resultaatgerichtheid zijn belangrijke uitgangspunten.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

U kunt uw rekenkameronderzoek in zijn geheel, van onderzoeksopdracht tot presentatie van het eindrapport, aan ons uitbesteden. U kunt er echter ook voor kiezen om enkele onderdelen aan ons uit te besteden. Hierbij kan gedacht worden aan aan het houden van interviews of aan het schrijven van delen van het rapport. Wij kunnen echter ook een projectsecretaris detacheren.