Welkom

     

Profiel

     

Rekenkamer

     

Interim

     

Contact

 
 
 
 
 

Interim

Wij leveren een breed scala van diensten op het gebied van interim-management, detachering en advies. De afgelopen jaren hebben wij onder meer de volgende diensten verricht:

 

Interim-management

Van het leidinggeven aan een kleine afdeling tot een grote directie, van het leidinggeven aan uitvoerders tot en met zelfstandige professionals, van het leidinggeven in een stabiele situatie tot verandermanagement, wij kunnen u de juiste interim-manager aanbieden.

 

Interim-controller

Control wordt steeds belangrijker in een organisatie. Tegelijkertijd wordt control eerder als een belasting dan als een toegevoegde waarde gezien. Bonhof Management biedt hierin de juiste middenweg. Communicatie is hierbij een sleutelwoord.

 

Coaching

Het gebeurt dat medewerkers niet tot volle groei en bloei komen, ondanks de beschikbare opleiding en werkervaring. Door middel van coaching helpen wij mensen om de juiste motivatie weer te vinden of helpen wij zoeken naar de juiste combinatie van werk en persoon. Uiteindelijk zijn mensen uw belangrijkste werkkapitaal en worden organisatiedoelen alleen bereikt met gemotiveerde medewerkers.

Training

Beleidsmedewerkers en projectleiders worden steeds vaker integraal verantwoordelijk voor hun taken en producten. Toch missen zij soms kennis van financiėn en bedrijfsvoering. Door een gerichte in-company training leveren wij voor hen de juiste basiskennis.

 

Artikel 213a onderzoeken

Het College van B&W en GS onderzoeken de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van zowel de uitvoerings- als beheersaspecten van het beleid. Deze onderzoeken kunnen wij geheel of gedeeltelijk voor u uitvoeren.

 

Risicomanagement

Voor uw gehele organisatie of voor afzonderlijke afdelingen of projecten kunnen wij op een gestructureerde en doelmatige wijze uw risico“s in beeld brengen. Tegelijk adviseren wij over de noodzakelijke beheersmaatregelen ten aanzien van deze risico“s. Wij beschikken hiervoor over een specifieke methodiek.

 

Financieel advies & projecten

Van het verbeteren van uw managementrapportages, het beschrijven van uw werkprocessen tot aan het advies en ondersteuning bij bezuinigingsprojecten, wij kunnen hierbij maatwerk bieden.